Personal de l'Escola

Darrera actualització de dijous, 23 abril 2015 14:58

PERSONAL DEL CENTRE Curs 2014-2015

Equip directiu

Director

Joan Siscar 

Subdirectora  Luisa Parreño 
Cap d'Estudis  Teresa Gregori 
Cap d'Estudis Berta Pino
Secretària   Beatriz Sirvent  
Vicesecretària   Anna Davis
   

Professorat

Cap Departament Alemany Teresa Pedro
Prof. Alemany Luisa Parreño
   
Prof. Alemany Adrià Cañete
Prof. Alemany Julián Espinosa
   
Cap Departament Francés   Ángela Costa
Prof. Francés  Carmen Díaz
Prof. Francés   Beatriz Sirvent  
Prof. Francés   Angela Costa  
Prof. Francés   María Rosa Franco
Prof. Francés Josiane Bas
   
Jefe Departamento Español   Amparo Salom
Prof. Español   Miguel Angel Lledó
   
Cap Departament Anglés   Teresa Vercher Tío
Prof. Anglés   Carmen Castelló
Prof. Anglés Teresa Gregori
Prof. Anglés   María José Piteira  
Prof. Anglés   Silvia Carchano 
Prof. Anglés  Blanca Climent
Prof. Anglés   Joan Siscar
Prof. Anglés   Anna Malonda  
Prof. Anglés   Laura Colomar
Prof. Anglés 

Juana María García 

Prof. Anglés 

Anna Davis

   
Cap Departament Italià  Alfredo Juan
Prof. Italià Montse Bernàcer

Prof. Italià

Vicent Gimeno

   
Cap Departament Valencià Llum Martí 
Prof. Valencià Amparo Ramirez
   

Secretaria 

Ana Mascarell  
Enrique Colomer  
Fernando Ciscar  
Roberto Marco  
Tomás Méndez  
   
Biblioteca  
Bibliotecari Felip Pastor
   

Traducció automàtica