Personal de l'Escola

Darrera actualització de dilluns, 09 juny 2014 11:10

PERSONAL DEL CENTRE Curs 2013-2014

Equip directiu

Directora

Virginia Zorrilla 

Subdirectora  Luisa Parreño 
Cap d'Estudis  Teresa Gregori 
Cap d'Estudis Joan Siscar
Secretària   Beatriz Sirvent  
Vicesecretària   Anna Davis
   

Professorat

Cap Departament Alemany Julián Espinosa 
Prof. Alemany Luisa Parreño
Prof. Alemany Teresa Pedro
Prof. Alemany Lidia Escolano
Prof. Alemany Virginia Zorrilla 
   
Cap Departament Francés   Berta Pino 
Prof. Francés  Lydia Monparler 
Prof. Francés   Beatriz Sirvent  
Prof. Francés   Angela Costa  
Prof. Francés   María Rosa Franco
   
Jefe Departamento Español   Miguel Ángel Lledó
Prof. Español   Amparo Salom
   
Cap Departament Anglés   Teresa Vercher Tío
Prof. Anglés   Carmen Castelló
Prof. Anglés Teresa Gregori
Prof. Anglés   María José Piteira  
Prof. Anglés   Silvia Carchano 
Prof. Anglés  Blanca Climent
Prof. Anglés   Joan Siscar
Prof. Anglés   Anna Malonda  
Prof. Anglés   Laura Colomar
Prof. Anglés 

Juana María García 

Prof. Anglés 

Anna Davis

Prof. Anglés

Ferran Bretó

   
Cap Departament Italià  Alfredo Juan
Prof. Italià Montse Bernàcer

Prof. Italià

Loreto Signes

   
Cap Departament Valencià Llum Martí 
Prof. Valencià Francesc Calabuig 
   

Personal d'Administració i Serveis 

Administrativa Ana Mascarell
Administratiu Roberto Marco
Administratiu Fernando Císcar
Conserge Enrique Colomer
Conserge Tomás Méndez 
Bibliotecari Felip Pastor

Traducció automàtica